ผู้ก่อตั้งและ ผู้บริหาร

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาและบัญชี ที่ดูแลมากกว่าการทำบัญชีเพื่อออกงบการเงินตามกฎหมาย เรามุ่งเน้นพัฒนาระบบงานโดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยทุ่นเวลาในการจัดระบบงานบัญชี เราให้ความสำคัญกับการเสนอให้กับผู้บริหาร ตามที่กฎหมายกำหนด ดาวเน้นการทำงานอย่างเป็นระบบ จัดทำคู่มือการทำงานจัดทำบัญชี มีวิธีการทำงานที่ชัดเจน และสามารถส่งมอบงานได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพนักงาน พนักงาน Daos ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาให้เหมาะสมกับการทำงานในสำนักงาน และมีทักษะในการประสานงานกับแผนกอื่น ๆ เพื่อให้งานบัญชีเข้าใจง่ายขึ้น สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี

Account team

บริการรับทำบัญชี outsource

บริการบัญชีภายนอกหมายถึงแนวทางปฏิบัติในการจ้างบริษัทหรือทีมงานภายนอกเพื่อจัดการงานด้านบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจหรือองค์กร ทีมบัญชีของเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของลูกค้าจะทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เราสามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับข้อบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ทีมงานของเราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่างๆ ของการบัญชี เช่น:

  • การบันทึกข้อมูลทางการเงิน: เราสามารถบันทึกข้อมูลทางการเงินได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมถึงธุรกรรม รายได้และค่าใช้จ่าย และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้าของเรา
  • การจัดทำงบการเงิน: เราสามารถช่วยในการจัดระเบียบและจัดทำงบการเงินที่ครอบคลุมและครบถ้วน ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน: เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและสร้างรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินและผลการดำเนินงานของลูกค้าของเรา

This is a great site for around the home, and it also has a useful beauty section.

Vadim Artyukhin

This is a great site for around the home, and it also has a useful beauty section.

Vadim Artyukhin

This is a great site for around the home, and it also has a useful beauty section.

Vadim Artyukhin

This is a great site for around the home, and it also has a useful beauty section.

Vadim Artyukhin

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text.

Contact me

180/68 Sinsap Nakorn Village, Theparak Road, Khlong Thanon Sai Mai, Bangkok 10220

Phone : 082 - 798 2266

Copyright © 2021 Ryunosuke.co All Rights Reserved