บริษัท ดาโอส จำกัด บัญชี เพื่อ ธุรกิจ

สวัสดี เรา คือ DAOS

เราคือบริษัทที่ทำให้บัญชีของคุณง่ายขึ้น

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาและบัญชี ที่ดูแลมากกว่าการทำบัญชีการออกงบการเงินตามกฎหมาย เรามุ่งเน้นพัฒนาระบบงานโดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยแบ่งเวลาในการจัดระบบงานบัญชี ตามที่กฎหมายกำหนด Daos เน้นการทำงานอย่างเป็นระบบ จัดทำคู่มือการทำงานจัดทำบัญชี มีวิธีการทำงานที่ชัดเจน และสามารถส่งมอบงานได้ เมื่อมีการเปลี่ยนพนักงาน พนักงาน Daos ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาให้เหมาะสมกับงานในสำนักงาน และมีทักษะในการประสานงานกับแผนกอื่น ๆ เพื่อให้งานบัญชีเข้าใจง่ายขึ้น สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี

Features

ทีมเอาท์ซอร์ของเราพร้อมให้บริการคุณ

DAOS เราให้บริการด้านบัญชีเบื้องต้นเพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า เพราะธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพหลายๆ แห่ง เพราะการเริ่มต้นธุรกิจนั้นเป็นเรื่องยากที่จะจ้างนักบัญชี โดยเฉพาะทักษะที่เหมาะสมในการจัดทำงบการเงินหรือบัญชีของบริษัท ทุกวันนี้การหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในราคาที่เหมาะสมกลายเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้นเรื่อย ๆ

งานบัญชี และบริการ

บริการบัญชีและผู้ดูแลระบบ

 • ให้บริการพนักงานรับบิลและจ่ายเช็ค
 • เตรียมชุดเอกสารเพื่อชำระหนี้เจ้าหนี้
 • จัดเรียงและจัดเก็บเอกสาร
 • จัดทำรายงานสรุป เช่น เจ้าหนี้คงค้างประจำเดือน รายงานอายุเจ้าหนี้ เป็นต้น

นับเป็นสินค้าคงคลัง

 •  ตรวจสอบเอกสารการวางบิล
 • จัดเรียงและจัดเก็บเอกสาร
 • ติดตามหนี้คงค้าง
 • ทำ Invoice ใบเสร็จรับเงินและเช็ค
 • ทำรายงานสรุป
 • ยอดคงค้างประจำเดือน รายงานอายุหนี้ เป็นต้น

การตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน

 • การตรวจสอบภายในหมายถึงกิจกรรมของการรับรองและการรับประกันที่เป็นกลาง
 • การให้คำปรึกษาอิสระ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
 • การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ
  ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • การควบคุม และกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

ทีมงาน Outsource

 • เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาและบัญชี ที่ดูแลมากกว่าการทำบัญชีการออกงบการเงินตามกฎหมาย เรามุ่งเน้นพัฒนาระบบงานโดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยแบ่งเวลาในการจัดระบบงานบัญชี

การบริหารลูกหนี้

 •  ตรวจสอบเอกสารการวางบิล
 • จัดเรียงและจัดเก็บเอกสาร
 • ติดตามหนี้คงค้าง
 • ทำ Invoice ใบเสร็จรับเงินและเช็ค
 • จัดทำรายงานสรุป เช่น ลูกหนี้คงค้างประจำเดือน รายงานอายุหนี้ เป็นต้น

พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี

 • Daos ไม่ใช่แค่บริษัทบัญชี แต่เป็นมากกว่านั้น เรามีประสบการณ์ด้านการวางแผนธุรกิจและการแก้ปัญหามาอย่างยาวนาน ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

เราให้บริการทั้งจดทะเบียนการค้าและเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ

ให้เราช่วย การจดทะเบียนการค้าหรือการจดทะเบียนพาณิชย์ จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ ด้านธุรกิจและช่วยว่างแผน Daos จะช่วย เรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายที่ค่อยๆ ขวางทาง ทำให้มีอิสระและขยายวงกว้างออกไป ธุรกิจอย่างเต็มที่

ลูกค้าที่เคยใช้บริการของ DAOS

ติดต่อ
0
สำเร็จ
0
พึงพอใจ
0

มาเป็นพันธมิตรเพื่อให้เราสนับสนุนธุรกิจของคุณ

เราพร้อมสนับสนุนให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างคล่องตัว ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและธุรกิจ

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text.

Contact me

180/68 Sinsap Nakorn Village, Theparak Road, Khlong Thanon Sai Mai, Bangkok 10220

Phone : 082 - 798 2266

Copyright © 2021 Ryunosuke.co All Rights Reserved